اداری زیما (شهرک غرب)

دفتر اداری زیما (شهرک غرب)

اتاق کنفرانس

اداری زیما (شهرک غرب)

این واحد در اجاره یک شرکت استـارت آپی می باشد پـس با توجه به ماهیـت کاری آن که به شکل اغلب گروهی بوده و اکثریت کارمندان را رنج سنی بیست و پنج تا سی و هشت سـال تشـکیل میدادند، تصمیـم برآن شـد تا به شـکل یک دفتــر بدون دیـوار اصطلاحا “اوپـــــن آفیـــس” طراحی شود، در این دفتـر “رنگ” جایگزین دیوار به منظور تفکیـک فضــــا بود و با توجه به رنــج سنی و پر تکاپـو بودن فیلد کاری شرکت از ترکیب رنگ های هیجان انگیز در بازسازی و طراحی دکوراسیون داخلی استفاده شد.

“کنج خلوت من” مختص زمانی است که فرد به معنای کامل کلمه برای رسیــدن به نتیجه مطلوب نیاز به  تنهایی دارد که از فضای مرده بین ستون و دیـــوار تبدیل به فضای کاربردی شده است .

اتاق کافه
آشپزخانه اداری
دفتر کار گروهی
اتاق انتظار
میز منشی
دفتر اداری
اتاق سیگار
اسموکینگ روم
دفتر آموزش اداری
دفتر کار اداری
دفتر کار مدیریت
اتاق کنفرانش شرکت زیما