بازسازی فضاهای قدیمی

بازسازی بناهای قدیمی

امروزه به دلیل بالاتر رفتن هزینه، نمی توان به سادگی خانه ها را تعویض کرد. از طرفی دیگر دوست ندارید خانه ای را که در آن خاطرات خوشی گذرانده اید، را ترک کنید. در اینجاست که ما به شما بازسازی فضاهای قدیمی را پیشنهاد می دهیم. بازسازی از جمله اقداماتی در زیباسازی خانه و حس و حال فضا تاثیر بسازی می گذارد. بازسازی به انجام تعمیرات و اقدامات مرمتی گفته می شود که به منظور افزایش عمر بنا انجام می شود.

مقدمات بازسازی بناهای ساختمان

بازسازی فضاهای قدیمی شامل مراحل زیر می شود. در ابتدا یک کارشناس برای بازدید از محل بازسازی حاضر شده و بخش از بنا که نیاز به تعمیر دارد را مشخص می کند. سپس بر اساس نیازهای ساختمان یک نقشه طراحی شده و به تایید کارفرما می رسد.
بازسازی بناهای ساختمان

بازسازی بناهای ساختمان

در همین مرحله هزینه های مربوط به بازسازی فضاهای قدیمی برآورد می شود. در قسمت بعد باید برای بخش هایی از ساختمان که نقشه اصلی بنا تغییر می کند؛ جواز تخریب و بازسازی اخذ شود. سپس با رعایت نکات ایمنی کار بازسازی شروع می شود. به عنوان مثال اگر قصد تغییر نمای خارجی ساختمان را دارید، باید داربست نصب کنید و سپس بازسازی فضای های قدیمی را شروع کنید.

فاکتور های تاثیر گذار بر قیمت بازسازی

در زمینه هزینه های بازسازی فضاهای قدیمی عامل زیر موثر اند.
  • دستمزد تیم اجرایی
  • ابعاد بنای مورد بازسازی
  • سبک طراحی دکوراسیون
  • عملیات تخریب و تعویض فضا
  • طراحی نقشه سه بعدی دکوراسیون
  • هزینه های مربوط به خرید و تعمیر تجهیزات 
  • حمل نخاله های باقی مانده از از تخریب سازه