کافه نان (ولیعصر)

کافه نان (ولیعصر)

کافه نان (ولیعصر)

لوکیشن پروژه واقع در تهران، خیابان ولیعصر می باشد؛ مساخت پروژه فوق در حدود 80 متر مربع بوده که به سبک مدرن طراحی و اجرا گردید در حقیقت این یکی از پروژه های بازسازی ساختمان در تهران گروه مهندسی هــوما بود. مدت زمان اجرای پروژه 45 روز در نظر گرفته شد که توسط تحویل آقای اسدی، کارفرمای محترم پروژه کافه نان گردید.