فروشگاه استیل (بزرگراه فتح)

فروشگاه استیل (بزرگراه فتح)

فروشگاه استیل (بزرگراه فتح)

این پروژه با مساحت تقریبی صد و بیست متر مربع در بزرگراه فتح مرکز تجارت استیل ایران قرارگرفته. این ساختمان دفتر مرکزی و پخش این شرکت بوده و ضمن داشتن مراجعین برای خرید محلی برای حضور مدیریت و کارکنان شرکت نیز می‌باشد. سبک به کار گرفته شده در طراحی این پروژه سبک نئوکلاسیک می باشد. یکی از نقاط عطف طراحی این پروژه استفاده از پله‌ی معلق به رنگ سفید است تا تداعی‌کننده‌ی سبک بودن و زیبا بودن استیل باشد. طراحی، نظارت و اجرای این پروژه از مرحله طراحی داخلی تا مرحله‌ی تجهیز و بهره‌برداری در مدت چهل و پنج روز توسط متخصصین شرکت بازسازی ساختمان هوما انجام گرفت.