فروشگاه استیل (بازار آهن)

فروشگاه استیل (بازار آهن)

فروشگاه استیل بازار آهن
فروشگاه استیل (بازار آهن)

این پروژه با مساحت تقریبی صد و بیست متر مربع در بزرگراه فتح مرکز تجارت استیل ایران قرارگرفته است. این ساختمان دفتر مرکزی و پخش این شرکت بازسازی ساختمان بوده و ضمن داشتن مراجعین برای خرید محلی برای حضور مدیریت و کارکنان شرکت نیز می‌باشد. سبک به کار گرفته شده در طراحی این پروژه سبک نئوکلاسیک می باشد. یکی از نقاط عطف طراحی این پروژه استفاده از پله‌ی معلق به رنگ سفید است تا تداعی‌کننده‌ی سبک بودن و زیبا بودن استیل باشد. طراحی، نظارت و اجرای این پروژه از مرحله طراحی داخلی تا مرحله‌ی تجهیز و بهره‌برداری در مدت چهل و پنج روز توسط متخصصین گروه معماری هوما انجام گرفت.

فروشگاه استیل
فروشگاه بازار آهن
فروشگاه استیل در بازار اهن