تجاری نماد (زعفرانیه)

پروژه تجاری نماد
پروژه تجاری نماد از نمایی دیگر

پروژه تجاری نماد در منطقه زعفرانیه تهران واقع شده است.با توجه به سلیقه کارفرما و نوع استفاده از این فضا سبک مدرن انتخاب و اجرا شد..مساحت تقریبی این پروژه 30 متر مربع می‌باشد که به همین دلیل از مبلمان کوچک استفاده گردید.علاوه بر محدودیت فضا ، محدودیت زمانی نیز در پروژه تجاری نماد وجود داشت که در زمان مقرر تحویل کارفرمای محترم گردید.

پروژه تجاری نماد - دکور داخلی
دکور داخلی پروژه تجاری نماد