اجرای پروژه های ساختمانی

اجرای پروژه ساختمانی

برای اجرای پروژه های ساختمانی، هر تیم بازسازی دسته از خدمات را به مشتری ها ارائه می دهد. از جمله این خدماتی که در اجرای پروژه ساختمانی اتجام می شوند؛ می توان به آرماتور بندی و قالب ریزی، انواع اسکلت ساختمان، اجرای تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی، زیبا سازی نمای ساختمان، نازک کاری، محوطه سازی و… اشاره کرد.

پروژه ساختمانی چیست؟

واژه پروژه در صنعت ساختمان، همان تولید در صنایع دیگر می باشد. در صنایع تولید با تلاش، برنامه ریزی، کنترل کیفیت، منابع انسانی کارآمد به یک محصول با کیفیت و قابل استفاده تبدیل می شود. اما در صنعت اجرای پروژه های ساختمانی، بررسی فنی توسط خریدار انجام نمی شود و فقط در مرحله بهره برداری و استفاده می توان درجه کیفیت سازه را تعیین کرد.

اجرای پروژه ساختمانی

اجرای پروژه ساختمانی

در اجرای یک پروژه ساختمانی، مجموعه ای اس کارفرمایان و مهندسی و پیمانکاران برای یک هدف مشخص تلاش می کنند. که در این زمینه به مطالعات مالی و فنی ساختمان نیز پرداخته می شود. در ادامه واحدها به فروش رسیده و کارفرما از کار جدا می شود.

مراحل اجرایی پروژه ساختمانی

به طور کلی اجرای پروژه ساختمانی در 4 فاز به نتیجه می رسد. در فاز صفر، مطالعات اولیه، تحقیقات و بررسی طراحی توجیهی و… انجام می شود. سپس وارد فاز یک می شویم. که در آنجا توافقات اولیه بین مشاور و کارفرما صورت گرفته و در نهایت پلن اجرایی و نقشه کلی ساختمان کشیده می شود.

در فاز دوم، در این بخش مهندسین معماری، و متخصصان تاسیسات وارد عمل می شوند. سپس منقشه را بر اساس قوانین شهرداری ونظام مهندسی مجدد طراحی می کنند. در این بخش به جزئیات سازه و طراحی داخلی توجه ویژه ای می شود.

در فاز سوم، یک پیمانکار انتخاب می شود، که مسئولیت پروژه را بر عهده بگیرد. در این قسمت فاز اجرایی پروژه ساختمانی آغاز می شود. نظارت بر اجرا توسط مشاور و ناظر در تمامی مراحل پروژه صورت می پذیرد. در فاز چهارم با فاز نهایی، افزون بر مسائل قانونی و اخذ مجوز، پیمانکار باید نتیجه نهایی را به کارفرمای پروژه تحویل دهد. پس از امکان بهره برداری از پروژه ممکن می شود.