مطب دندان پزشکی (شهرک غرب)

مطب دکتر دندان پزشک (شهرک غرب)

دندان پزشکی سجودی
مطب دکتر دندان پزشک ( شهرک غرب)

این پروژه واقع در منطقه‌ی دو شهرداری تهران محله شهرک غرب می‌باشد. مساحت آن صد و پنجاه متر مربع بوده و در آن سه دندانپزشک فعالیت دارند. در طراحی داخلی این مجموعه خلق یک فضای آرامش‌بخش که باعث کاهش استرس بیماران گردد به عنوان یک اصل در دستور کار شرکت بازسازی ساختمان هوما قرار گرفت که ترکیب رنگ‌های سفید و سبز آبی روشن ما را در این مهم یاری نمود. 

مطب دکتر سجودی
مطب دندان پزشکی
اتاق انتظار مطب

مطب دکتر دندان پزشک ( شهرک غرب)

 یکی دیگر از خواسته‌های کارفرما در این پروژه دسترسی هر سه اتاق دندانپزشکی و نیز سالن انتظار بیماران به فضای باز و نور طبیعی بود که تیم طراحی شرکت هوما این موضوع را در بهترین حالت ممکن تامین نمود. در طراحی مطب‌های دندانپزشکی توجه به نکات و استانداردهای مختص دندانپزشکی از الزامات پروژه است که در مقالات بعدی به تفصیل این استانداردها را بیان خواهیم نمود. به عنوان مثال دسترسی دستیارانش به فضای سی اس آر (محل استریل کردن لوازم) باید در سریع ترین و آسان‌ترین حالت ممکن باشد.

مطب دکتر سجودی
مطب دندان پزشکی
مطب دندان پزشکی سجودی